РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Информация за гражданите на Украйна

Национална телефонна линия за деца

лого на национална телефонна линия

Актуално

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ КЪМ МОН – ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА“

От месец януари 2022 г. Детска градина № 9 „Зора“, гр. Монтана и Детска градина „Звънче“, град Берковица станаха образователен модел на Педагогическа практика „Утринна приказка“. Това дава възможност педагогическите екипи, работещи по

РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБРИ ПРАКТИКИ

РЕГИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯза представяне на добри практики от Дейност 7 „Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МОНТАНА 2022 ГОДИНА

На 1 юни 2022 г. в град Монтана се проведе Панорама на средното образование, на която средни училища, профилирани и професионални гимназии представиха своите постижения и предложенията си за предстоящия държавен план-прием за учебната

Награждаване на участниците в Националния кръг на олимпиадата по БЕЛ

На 31.05.2022 г. в РУО – Монтана бяха наградени участниците в Националния кръг на олимпиадата по български език и литература за учебната 2021/2022 г. Във възрастова група VII клас, с грамота за достойно представяне, е отличен

Новини от РУО - Монтана

1 of 3

Проекти

1 of 2
Самооценяване чрез инструмент за цялостно управление на качеството CAF
EPALE Платформа

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content