Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Поздравителен адрес на Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана по случай първия учебен ден

Новини от РУО - Монтана

1 of 4

Проекти

1 of 2
Самооценяване чрез инструмент за цялостно управление на качеството CAF
EPALE Платформа

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

Електронна платформа за учене на възрастни в Европа

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content