Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНОТО ОБУЧЕНИЕ В ОБЛАСТ МОНТАНА

В област Монтана се възстановява присъственото обучение на ученици от 1. до 4. клас след тестване с щадящи бързи антигенни тестове за COVID-19. То се проведе на 15. и 16. ноември спокойно и безпроблемно в общо 25 училища.
Тествани са общо 926 ученици и резултатите на всички са отрицателни. От 16 ноември на училище са 926 ученици в общо 83 паралелки.
Броят на родителите, кото желаят децата им да започнат присъствено след тестване, се увеличава непрекъснато.
Изследването се извършва в класната стая на паралелката от поне две лица, определени от директора (педагогически, непедагогически персонал, медицинско лице и/или доброволци). Доброволци са родители, медиатори, представители на БЧК и др., които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване.
В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, тестване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо тестване през седмицата не се извършва.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content