РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Външно оценяване и ДЗИ

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ – учебна 2021/2022 г.

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ – учебна 2021/2022 г.

Модели за провеждане на задължителните държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование и професионална квалификация в професионалното образование:

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content