РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Иновативни училища

Иновативни училища за учебната 2022 /2023 г. в област Монтана

  1. ПГПЧЕ „Петър богдан“ – гр. Монтана
  2. I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Монтана
  3. II СУ „Никола Й. Вапцаров“ – гр. Монтана
  4. ФСПГ „Васил Левски“ – гр. Монтана
  5. СУ „Димитър Маринов“ – гр. Лом
  6. ПГПТ – гр. Лом
  7. СУ „Иван Вазов“ – гр. Вършец
  8. II ОУ „Иван Вазов“ – гр. Вълчедръм
  9. СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Лехчево

Регионален форум на иновативните училища в област Монтана – представяне и споделяне на иновативни практики – 20.04.2022 г., гр. Монтана
(презентации и видеофилми на иновативните училища)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content