РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Информация за противоепидемични мерки

От 15 септември влизат в сила временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България

Със заповед № РД-01-435/09.09.2022 г. на Министъра на здравеопазването се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли, детските градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП) на територията на Република България, считано от 15.09.2022 г. до 14.10.2022 г.

Необходимо е физическите и юридически лица, които са собственици или ръководят детска ясла, детска градина, училище или ЦСОП да създадат необходимата организация за прилагане на съответните противоепидемични мерки по  и да контролират изпълнението им.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content