РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Конкурси за длъжност „Директор на училище“

В раздел „Конкурси“ на сайта на РУО – Монтана са публикувани списък на допуснатите и списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжност „Директор на училище“.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content