Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Конференция за бъдещето на Европа

Основната цел на инициативата „Конференция за бъдещето на Европа“ е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора. Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.
Европейските граждани могат да участват в Конференцията за бъдещето на Европа по следните начини:

  1. Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;
  2. Децентрализирани събития – присъствени, хибридни или онлайн събития организирани от отделни личности или различни организации;
  3. Панел на европейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа. 
    Допълнителна информация за горепосочената инициатива е налична на официалната страница: https://futureu.europa.eu/pages/about?locale=bg.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content