Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Резултати от олимпиади – 2020/2021 година

 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/bel.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/ae.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по РУСКИ ЕЗИК ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/re.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по НЕМСКИ ЕЗИК ще са достъпни на следния линк:http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/ne.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/fil.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/ic.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/go.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще са достъпни на следния линк: http://fsg-montana.com/doc/olimpiadi/obl/gi.pdf
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата по МАТЕМАТИКА ще са достъпни на следния линк: http://pgsag-montana.com/index/olimpiadi_oblasten_krg/0-171
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадите по БИОЛОГИЯ И ЗО, ХИМИЯ И ООС, ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ са достъпни на следния линк: http://pgsag-montana.com/index/olimpiadi_oblasten_krg/0-171
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ са достъпни на следния линк: http://1ou-montana.com/images/docs/bdp/znam-i-moga-2021.pdf (Класираните на първите три места изпитни работи не са включени в протокола, предстои да се разсекретят от Националната комисия)
 • Резултатите на учениците от областен кръг на олимпиадата „Знам и мога“ са достъпни на следния линк: http://www.1ou-montana.com/images/docs/bdp/zm-20-21.pdf

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content