РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

НАГРАДА OT КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО, АКТ НА СОЛИДАРНОСТ В БОРБАТА С БЕДСТВИЯТА И ПОЖАРИТЕ“

УЧЕНИЧКА OT ПРОФЕСИОНАЛНАTA ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ, ГРАД МОНТАНА Е НАГРАДЕНА С ГРАМОТА OT КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА „ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО, АКТ НА СОЛИДАРНОСТ В БОРБАТА С БЕДСТВИЯТА И ПОЖАРИТЕ“

През 2022 година Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Министерство на вътрешните работи и „Национална асоциация на доброволците в Република България“ в партньорство с Министерството на образованието и науката и Министерството на младежта и спорта организират за пръв път в България конкурс за разработване на есе на тема „Доброволчеството, акт на солидарност в борбата с бедствията и пожарите“. Инициативата е посветена на Международния ден на доброволеца – 5-ти декември.

Целта на конкурса е да се популяризира дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации сред младежите, навършили 16 и ненавършили 18 години. Желанието е да се провокира творческият потенциал и мисленето на младите хора да представят своята гледна точка по темата за доброволчеството в условията на възникнала извънредна ситуация за оказване на помощ на непознати хора.

За участието си в конкурса Сияна Руменова Ваньова, ученичка в Професионална гимназия по лека промишленост, град Монтана бе удостоена с грамота от ст. инспектор Иван Иванов, началник група в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана в присъствието на г-жа Трайка Трайкова, началник на Регионално управление на образованието – Монтана и г-жа Мариана Стоянова, директор на Професионална гимназия по лека промишленост, Монтана.

Епикът на РД ПБДН – Монтана и РУО – Монтана изказват своята благодарност към Сияна за проявената инициативност и гражданска позиция и й пожелават още много успехи!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content