РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „НЕСТЛЕ ЗА ПО-ЗДРАВИ ДЕЦА“

ДГ № 12 „Звънче“, гр. Лом взе участие в образователна програма „Нестле за по-здрави деца“. От 156 образователни институции детската градина се класира на второ място с награда от 2000 лв. Финансовите средства ще бъдат използвани за ремонт на физкултурния салон за провеждане на активни двигателни дейности. Програмата има за цел да насърчи здравословното и балансирано хранене, двигателната активност при децата чрез подходящи забавни и интерактивни дейности, положителна промяна на нагласи към природата, опазването на планетата Земя и природосъобразната роля на човека. Осемдесет и пет деца от ДГ № 12 „Звънче“, гр. Лом, служители и родители взеха активно участие в модулите на програмата „Хапвай питателна и разнообразна храна“, „Хапвай различни неща“, „Пийте повече вода“, „Играйте и се движете“, „Заедно на масата“, „Играй активно със своя домашен любимец“ и „Устойчивост“. Децата придобиха знания и компетентности за здравословен начин на живот, свързан с повишена двигателна активност, балансирано хранене, значението на полезни и вредни храни, пиенето на вода и други. Вниманието на 5 и 6 годишните деца бе насочено към теми, свързани с опазването на планетата Земя – значението на чистия въздух, водата, природата, разделното събиране на отпадъците, което е много възпитаващо, именно в предучилищна възраст. За учебната 2022/2023 година децата участват в допълнителни образователни дейности народни танци и зумба за деца, които са свързани с разнообразни двигателни активности.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content