РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Националната програма на Министерството на младежта и спорта

РУО – Монтана Ви уведомява за стартиране на процедура за набиране на проектни предложения по Национална програма за младежта за 2022 г. от Министерството на младежта и спорта.

Тематични области за които може да се кандидатства са следните :

1 „Неформално обучение за придобиване на умения и ключови компетентности“

2 „Екология и опазване на околната среда“

3 „Свободно време, творчество и култура“

4 „Насърчаване на здравословен начин на живот“

5 „Толерантност и европейска принадлежност“

На 31.10.2022 г. от 14 до 16 часа в сградата на Министерството на младежта и спорта ще се проведат информационни срещи.

Проектните предложения се подават в срок до 17 ч. на 07.11.2022 г. чрез електронната платформа за кандидатстване и отчитане на проекти в Националната информационната система за младежта (https://nism.bg/).

Кандидатите имат възможност да задават въпроси относно условията/указанията по процедурата на електронна поща – npm@mpes.government.bg, не по-късно от 3 работни дни преди изтичане на крайния срок за кандидатстване.

Пълна информация за условията и реда за участие в Националната програма ще намерите на посочения линк:   http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/Default.aspx?evntid=jdOzVmOUa1I%3d

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content