Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Нова Конкурсна процедура 33.20-2021 г. за набиране на проектни предложения-ЦОИДУЕМ

Център за образователна интеграция на деца и учениици от еническите малцинства (ЦОИДУЕМ) обявява нова конкурсна процедура 33.20-2021 г. за за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и учениици от еническите малцинства. За повече информация – https://coiduem.bg/

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content