Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ КЪМ МОН – ПЕДАГОГИЧЕСКА ПРАКТИКА „УТРИННА ПРИКАЗКА“

От месец януари 2022 г. Детска градина № 9 „Зора“, гр. Монтана и Детска градина „Звънче“, град Берковица станаха образователен модел на Педагогическа практика „Утринна приказка“. Това дава възможност педагогическите екипи, работещи по този модел, да предлагат на други заинтересовани страни качествено и компетентно да наблюдават, изучават и практикуват същността и методиката на провеждане на ПП „Утринна приказка“.
На 06.04.2022 г. в Детска градина „Звънче“ и на 13.05.2022 г. в ДГ № 9 „Зора“, гр. Монтана се проведоха работни срещи за разширяване на прилагането на изработения адаптационен модел. Педагогическите специалисти в двете детски градини прилагат модела в първа, втора и трета възрастова група и са подготвени за обучители за оказване на методическа подкрепа при прилагането на педагогическата практика, както и за мултиплициране на опита в още седем детски градини от област Монтана. В обучението се включиха учители от ДГ „Пролетна дъга“ – гр. Берковица, ДГ „Слънце“ – гр. Вършец, ДГ „Звездица“ – с. Лехчево, общ. Бойчиновци, ДГ № 6 „Слънце“ – гр. Монтана; ДГ 12 „Звънче“ – гр. Лом; ДГ „Слънчице“ – гр. Вълчедръм и ДГ „Калинка“ – с. Септемврийци“, общ. Вълчедръм. Те наблюдаваха дейности за съвместна работа на педагози и родители в периода на постъпване на децата в детска градина. Запознаха се с основните изисквания за прилагане на модела в първа възрастова група, за преминаване на плавен преход от семейната среда към детската градина.
На работната среща педагогическите екипи на ДГ „Звънче“, гр. Берковица и ДГ № 9 „Зора“, гр. Монтана споделиха видео с реализиране на педагогическата практика с 4-5 годишните деца в детската градина и представиха методически насоки за работа на учителя.
Педагогическа практика „Утринна приказка“ е адаптационен психолого-педагогически и методически практико-приложен модел, изработен от научни ръководители. Прилагането на модела е оценено като много ефективно, както от педагози, така и от родители. С цел изграждане на капацитет за мултиплициране на опита, този модел се надгражда във всяка следваща възрастова група.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content