Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Откриване паметна плоча на Д.Маринов в гр. Лом и обяваване на резултати конкурс

На 14 октомври, по повод на 175 годишнината от рождението на Димитър Маринов, пред сградата на Съдебна палата в Лом беше открита паметна плоча. На откриването присъстваха съдия Олга Керелска – член на ВСС от изборната квота на съдиите, съдия Милена Бранкова – Председател на ОС – Монтана, Росен Петков – Окръжен прокурор на ОП – Монтана, Емил Овчаров – Районен прокурор на РП – Монтана, Иван Ликов – ст. експерт по български език и литература в РУО – Монтана, Биляна Харалампиева – началник отдел АПФСИО в РУО – Монтана, зам. кметът на община Лом Хилда Владимирова, юристи, педагози, граждани и ученици.
Паметната плоча на Димитър Маринов е поставена на входа на Съдебната палата в Лом по инициатива на Районен съд – Лом и с подкрепата и съдействието на Висшия съдебен съвет. Мемориалният знак е дело на младия скулптор Красимир Кръстев – възпитаник на гимназия „Димитър Маринов“ – Лом и на Националната художествена академия.
След откриването на паметната плоча, Иван Ликов – експерт по БЕЛ в РУО – Монтана поздрави участниците в конкурса за есе и презентация на тема „Димитър Маринов – будител и строител на нова България“, обявен от Районен съд – Лом и Регионално управление на образованието – Монтана, в който участваха ученици от цялата страна.
Заедно със съдия Албена Миронова те обявиха отличените творби и авторите им.
В раздел „Есе“ – първа награда беше присъдена на Ралица Димитрова – 11 клас, СУ „Пейо Яворов“, Чирпан, втора награда бе връчена на Патрисия Ачкова – 12 клас, ПГ „Найден Геров“, Лом и трета награда на Мария Канчина – 9 клас, ПГ „Димитър Маринов“, Вълчедръм.
С поощрения бяха отличени Микаела Михайлова – 10 клас, ИСУ „Димитър Маринов“, Лом, Даная Маркова – 8 клас, СУ „Д-р Петър Берон“, Якимово и Елина Спасова – 11 клас, СУ „Васил Кънчов“, Враца.
В раздел „Презентация“ на първо място бе класиран Цветелин Мечов – 10 клас, СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, област Монтана, на второ – Благовеста Благоева – 12 клас, ЕГ „Акад. Людмил Стоянов“, Благоевград и на трето – Ванеса Стефанова – 10 клас, ИСУ „Димитър Маринов“, Лом.
Поощрения за презентациите си получиха Ива Рангелова – 12 клас, ПМПГ „Св. Климент Охридски“ , Монтана и Преслав Цанков – 11 клас, ПГСАГ „Ангел Попов“, Велико Търново.
Събитието бе проведено при строго спазване на въведените противотивоепидемични мерки в региона.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content