Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Открит урок по БЕЛ за показване на възможности за прилагане на проектно – базирано обучение

На 30.03.2022 г. в РБ „Гео Милев“ – гр. Монтана се проведе открит урок, посветен на възможностите за прилагане на проектно – базирано обучение, водещо до развитие на междупредметните връзки в областта на българския език.
Представен е от г-жа Пролет Янчева – Бойчева, ст. учител по български език и литература в ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“- гр. Монтана и г-жа Снежана Стоянова – завеждащ сектор „Читални“ в Регионална библиотека „Гео Милев“, гр. Монтана.
Откритата педагогическа практика е посветена на 300 години от рождението на Паисий Хилендарски и 260 години от написването на „История славянобългарска“. В урока участват учениците от IX в клас на ПГСАКН. Гости на срещата са г-н Иван Ликов – ст. експерт по български език и литература в РУО – Монтана и учители по български език и литература в гимназиален етап на училищата: II СУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Монтана, VI СУ „Отец Паисий.“, гр. Монтана, VII СУ „Йордан Радичков“, гр. Монтана, ФСПГ „Васил Левски“, гр. Монтана и ПГЛП, гр. Монтана.
Урокът е отличен пример за прилагане на проектно – базирано обучение.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content