РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОТЛИЧЕНИТЕ С „НАГРАДАТА НА РУО – МОНТАНА“
ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

На 24 май от 10:30 часа на площад „Жеравица“ в гр. Монтана ще бъде връчена „Наградата на РУО – Монтана“ по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност
Наградата е учредена като ежегодна и тази година се връчва за втори път.
Комисия на Регионално управление на образованието – Монтана, включваща всички експерти и началниците на двата отдела в РУО – Монтана, разгледа номинациите, представени в определения в правилата срок – до 20 април. След разглеждане на представените документи и обсъждане на направените предложения комисията взе решение „Наградата на РУО – Монтана“ за 2022 година да се присъди на:
• Калоян Александров Петров – ученик от XII клас на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, в категорията „Ученик на годината“ – индивидуално (награждава се с грамота и книга)
• Цветана Илиева Кръстева – учител в ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана, в категорията „Учител на годината“ (награждава се с грамота и плакет)

Честита награда на отличените!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content