РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОТЛИЧЕНИТЕ С „НАГРАДАТА НА РУО – МОНТАНА“ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

На 24 май от 12:00 часа в ресторант „Житомир“, гр. Монтана, беше връчена „Наградата на РУО – Монтана“  по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

Наградата е учредена като ежегодна и тази година се връчва за трети път.

Комисия на Регионално управление на образованието – Монтана, включваща всички експерти и началниците на двата отдела в РУО – Монтана, разгледа представените номинации. Тази година изборът беше много труден, тъй като се представиха голям брой много достойни номинации във всяка от категориите. Допълнително РУО – Монтана гласува две свои номинации на колеги, които се отличават с всеотдайната си работа. След разглеждане на представените документи и обсъждане на направените предложения комисията взе решение „Наградата на РУО – Монтана“ за 2023 година да се присъди както следва:

В категория „ДИРЕКТОР НА ГОДИНАТА“ в системата на предучилищното образование комисията реши да бъде удостоена  г-жа Анелия Георгиева Якимова – директор на ДГ „Звънче“, гр. Берковица (награждава се с грамота и плакет)

– на г-жа Десислава Викторова Александрова – директор на СУ „Д.Маринов“, гр. Лом – за високи резултати на училището от образователно-възпитателния процес, участие и постигане на призови места на педагогическия екип и на учениците в множество извънкласни и извънучилищни дейности, за системно проявяваната инициативност и креативност в дейността на училището (награждава се с грамота и плакет)

– на г-жа Лена Димитрова Иванова – директор на ОУ „Кирил и Методий“, с. Замфир – за всеотдайна работа в тежка социална среда и неуморно отстояване на политиката на задържане учениците и осигуряване на равен достъп до образование (награждава се с грамота и плакет)

В категория „УЧИТЕЛ НА ГОДИНАТА“ в системата на средното образование комисията удостоява с наградата „учител на годината“  г-жа Рени Ефтимова Спасова – заместник-директор по учебна дейност на СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец, за всеобхратния принос в развитието и усъвършенстването на работа на училището

В категория „УЧЕНИК НА ГОДИНАТА“ в системата на средното образование, предвид изключително високите и равностойни постижения на номинираните ученици, комисията реши на предложи за удостояване трима ученици с пълно единодушие на гласовете, както следва:

  • Изабел Спасимир Спасова – ПГПЧЕ „Петър Богдан“, гр. Монтана
  • Матей Людмилов Минев – ПМПГ „Св. Климент Охридски“, гр. Монтана
  • Жанета Красимирова Пейна – ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, гр. Монтана

ЧЕСТИТА НАГРАДА НА ОТЛИЧЕНИТЕ!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content