Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ОТЛИЧЕНИТЕ С „НАГРАДАТА НА РУО – МОНТАНА“ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ – ДЕН НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ, НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ

На 24 май от 10:30 часа на площад „Жеравица“ в гр. Монтана ще бъде връчена „Наградата на РУО – Монтана“ по случай Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.


Наградата е учредена като ежегодна и тази година се връчва за първи път.

Комисия на Регионално управление на образованието – Монтана, включваща всички експерти и началниците на двата отдела в РУО – Монтана, разгледа номинациите, представени в определения в правилата срок – до 20 април. Представени са 17 номинации. От тях: 2 номинации за „Директор на годидината“, 8 номинации за „Ученик на годината“ и 7 номинации за „Учител на годината“. Наминираните бяха предложени от педагогическите съвети на образователните институции и една номинация е постъпила от община Берковица.
След обстойно разглеждане на представените документи и обсъждане на направените предложения комисията взе следните решения:

 1. Една от номинациите, която постъпва след 20 април 2021 г., комисията оставя без разглеждане.
 2. В категорията „Ученик на годината“ е взето решение да се присъди една индивидуална награда и една награда за ученически екип.
  Комисията взе решение „Наградата на РУО – Монтана“ за 2021 година да се присъди на:
  Клуб за речи и дебата на английски език към ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана, в категорията „Ученик на годината“ – отборно (награждава се с грамота и плакет)
  Цветелин Данаилов Мечов – ученик от IX клас на СУ „Отец Паисий“, с. Медковец, в категорията „Ученик на годината“ – индивидуално (награждава се с грамота и компютърна енциклопедия)
  Стефчо Горчов Наков – учител в ПМПГ „Св. Кл. Охридски“ – Монтана, в категорията „Учител на годината“ (награждава се с грамота и плакет)
  Теодора Трендафилова Иванова – директор на III ОУ „Иван Вазов“ – Берковица, в категорията „Директор на годината“ (награждава се с грамота и плакет)

Честита награда на отличените!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content