РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПАНАИР НА УТФ

Ученици на ФСПГ „Васил Левски“, Монтана със специалната награда за най-атрактивен щанд за създадената от тях УТФ „Хайдрейдет Евридей“ ООД

В периода 26-28 април 2023 г. в град Пловдив се проведе XXVI Панаир на учебните предприятия „Млад Предприемач“, в който взеха участие 96 фирми от 3 държави. Участниците представиха фирми и осъществяващи дейност в различни сфери: недвижими имоти, банкова дейност, застраховане, търговия на едро и дребно с различни хранителни и нехранителни стоки; туристически услуги и хранене; информационни технологии и реклама; консултантски услуги, счетоводство; производство; образование и др.

Учениците от XI клас, спец. „Митническа и данъчна администрация“ на Финансово-стопанска професионална гимназия „Васил Левски“ – Монтана взеха участие с две учебно-тренировъчни фирми: УТФ „Хайдрейдет Евридей“ ООД с предмет на дейност търговия с еко бутилки, термоси, шейкъри, шишета за вода и други продукта за хидратация на тялото и управител Марина Лазарова и УТФ „Природосъобразна козметика ООД с предмет на дейност търговия с козметика и препарати на био основа и управител Светломира Попова. Госпожа Татяна Рибагина – старши учител по икономически дисциплини е ръководител на двете УТФ.

С много труд, творчество и лидерски умения екипът на УТФ „Хайдрейдет Евридей“ ООД са успели да впечатлят доц. Д-р. Иван Соколов – главен директор на Междунарония панаир Пловдив и са спечелили специалната награда за най-атрактивен щанд.

ТФ ФЕСТ играе важна роля за поддържане на предприемаческия дух и дава на учениците поле за изява, където да покажат своите способности и придобити компетенции.

Поздравления на учениците от ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана за успеха!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content