РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕМОНТАНА 2023 ГОДИНА

На 4 май 2023 г. в град Монтана се проведе Панорама на средното образование, на която средни училища, профилирани и професионални гимназии представиха своите постижения и предложенията си за предстоящия държавен план-прием за учебната 2023/2024 година.
Събитието, организирано от РУО – Монтана и ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана, се състоя в голяма зала на Дома на науката и техниката – Монтана. Присъстваха учители и ученици от 14 училища, осъществяващи обучение в гимназиален етап в област Монтана от шест общини: Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Георги Дамяново, Медковец и Монтана – ЛПГ – Берковица, ПГТ „Вл. П. Минчев“ – с. Владимирово, СУ „Христо Ботев“ – Брусарци, ПГСС „Марко Марков“ – с. Георги Дамяново, СУ „Отец Паисий“ – с. Медковец, Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“ – Монтана, Шесто СУ „Отец Паисий“ – Монтана, Седмо СУ „Йордан Радичков“ – Монтана, ПГПЧЕ „Петър Богдан“ – Монтана, ПМПГ „Св. Климент Охридски“ – Монтана, ФСПГ „Васил Левски“ – Монтана, ПГЛП – Монтана, ПГСАКН „Проф. арх. Ст. Стефанов“ – Монтана, ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана. Училищата представиха своите постижения, работата по проекти и програми, част от материалната база, както и произведени от тях продукти и предлагани услуги.
Кариерните консултанти към ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“ – Монтана помогнаха на учениците да изберат пътя, по който да поемат след завършване на основно образование.
Гости на събитието бяха г-жа Лозка Никова, гл. експерт „Училища“, г-жа Милена Тодорова, гл. експерт „Детски градини“ в община Монтана и инж. Иван Мартинов, председател на Управителния съвет на териториалната организация на Научно-техническия съюз – Монтана.
Г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО – Монтана приветства участниците и откри поредното издание на панорамата. Г-жа Анжела Димитрова, кариерен консултант към ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана запозна присъстващите с идеята на събитието и важността и възможността за обмислен избор и кариерно ориентиране при продължаване на образованието от учениците, завършващи прогимназиален етап.
За доброто настроение на участниците в събитието пяха и танцуваха талантливите деца на ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана под ръководството на г-жа Миглена Георгиева.
Панорамата на средното образование предизвика интерес и любопитство у учениците, завършващи VII клас в община Монтана, които посетиха всички щандове и се запознаха с предлаганите възможности за профилирано и професионално образование.

Организаторите изказват голяма благодарност на инж. Иван Мартинов, че предостави залата на НТС – Монтана за реализиране на събитието.

В инициативата се включиха и училища от други общини на област Монтана, като организираха Панорама на средното образование по места.

Успех на всички бъдещи гимназисти!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content