РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПАНОРАМА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
МОНТАНА 2022 ГОДИНА

На 1 юни 2022 г. в град Монтана се проведе Панорама на средното образование, на която средни училища, профилирани и професионални гимназии представиха своите постижения и предложенията си за предстоящия държавен план-прием за учебната 2022/2023 година.
Събитието, организирано от РУО – Монтана и ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана, се състоя в парк „Монтанезиум“, град Монтана. Присъстваха учители и ученици от училища, осъществяващи обучение в гимназиален етап в област Монтана от общините Бойчиновци, Георги Дамяново и Монтана – ПГТ „Вл. П. Минчев“ с. Владимирово, общ. Бойчиновци, ПГСС „Марко Марков“, с. Георги Дамяново, общ. Г. Дамяново, Шесто СУ „Отец Паисий“, Монтана, ПГПЧЕ „Петър Богдан“, Монтана, ФСПГ „Васил Левски“, Монтана, ПГЛП, Монтана, ПГСАК „Проф. арх. Ст. Стефанов“, Монтана, ПГТЕ „Христо Ботев“ – Монтана, Второ СУ „Н. Й. Вапцаров“, Монтана. Учениците демонстрираха своите знания, умения и постижения. Представиха част от материалната база на училищата и произведени от тях продукти и услуги.
Г-жа Трайка Трайкова, началник на РУО – Монтана и г-жа Латинка Симова, заместник-областен управител на област Монтана приветстваха участниците. Г-жа Анжела Димитрова, кариерен консултант към ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана запозна присъстващите с важността и възможността за обмислен избор и кариерно ориентиране при продължаване на образованието от учениците, завършващи прогимназиален етап.
Гости на събитието бяха г-н Александър Герасимов, директор на Дирекция „Хуманитарни дейности“, г-жа Лозка Никова, гл. експерт „Училища“, г-жа Милена Тодорова, гл. експерт „Детски градини“ в община Монтана и г-н Бойко Благоев, директор на дирекция ОКТСДОС и ТСУ в община Георги Дамяново.
Талантливите деца на ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“, Монтана под ръководството на г-жа Миглена Георгиева, пяха и танцуваха за участниците в събитието.
Панорамата на средното образование предизвика интерес и любопитство у учениците, завършващи VII клас, от основните и средни училище на град Монтана, които посетиха всички щандове и се запознаха с предлаганите възможности за профилирано и професионално образование.

В инициативата се включиха и училища от други общини на област Монтана, като организираха Панорама на средното образование по места: Професионална гимназия „Димитър Маринов“, Вълчедръм в град Вълчедръм; СУ „“Христо Ботев“, с. Долни Цибър в село Долни Цибър; СУ ,,Отец Паисий”, гр. Лом в град Лом; СУ „Д-р Петър Берон“, с. Якимово в село Якимово и др.

Успех на всички бъдещи гимназисти!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content