РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ПОС ТЕРМИНАЛ

Регионално управление на образованието – Монтана предоставя възможност за плащания на дължими такси чрез ПОС терминално устройство. То се намира в сградата на Областна администрация Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана, пл. „Жеравица“ № 1, ет. 7, стая 707. ПОС терминалът може да се използва всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content