РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОВЕДЕНИ МЕЖДУУЧИЛИЩНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“:

20 и 22 юни 2022 г. – I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, град Монтана – http://www.1ou-montana.com/index.php/novini/354-podkrepa-za-uspeh

20 и 21 юни 2022 г. – VI СУ „Отец Паисий“, град Монтана – https://www.shestosu-montana.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8

20 юни 2022 г. – СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец – https://www.ivan-vazov.info/?p=3872

21 юни 2022 г. – СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Лехчево – https://su-lehchevo.com/proekti-i-nacionalni-programi/podkrepa-za-uspeh-op-noir.html

23 юни 2022 г. – 2 ОУ „Иван Вазов“, град Вълчедръм – https://2ou-ivanvazov.com/category/proekti/

27 юни 2022 г. – I ОУ „Никола Първанов“, град Лом – https://ounikolapurvanov-lom.com/

27 юни 2022 г. – СУ „Отец Паисий“ с. Медковец –https://www.facebook.com/groups/2767365066678546/posts/5287665677981793

28 юни 2022 г. – СУ „Отец Паисий“, град Лом – http://souop-lom.com/page,3,gallery5.html


В ПЕРИОДА ОТ 20.06.2022 Г. ДО 28.06.2022 Г. В УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content