РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по английски език

  • Пълен работен ден
  • с.Владимирово
  • Телефон: 0877944234/0894472672
  • Лице за контакт: Цанка Карчева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование-магистър/бакалавър
  • Необходими документи: Заявление до директора, копие от трудова книжка, CV, копие от диплома за завършено висше образование.
  • Срок за подаване на документи: 2022-09-02

Уебсайт ПГТ "Вл.П.Минчев"

Училище с авторитет и традиции

Учител по английски език в паралелка с разширено изучаване на езика.

За да кандидатствате, изпратете документи на pgt_vladimirovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content