РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител в гимназиален етап – английски език – 332 часа

  • Непълен работен ден
  • Навсякъде
  • Телефон: 303260
  • Лице за контакт: Красимира Каменова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: висше - магистър, бакалавър; квалификация учител по английски език
  • Необходими документи: Заявление, CV, диплома за висше образование

Професионална гимназия по строителство, архитектура и компютърни науки "Проф. арх. Стефан Стефанов"

ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“

За да кандидатствате, изпратете документи на pgsakn@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content