Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по изобразително изкуство

  • Непълен работен ден
  • Лом
  • Телефон: 0971/79 866
  • Лице за контакт: Галя Сашова Илиева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование и педагогическа правоспособност.
  • Необходими документи: Диплома за висше образование и CV.
  • Срок за подаване на документи: 2022-01-21
  • Чл.: 68
  • Ал.: 1

Уебсайт Профилирана гимназия "Найден Геров"

Профилирана гимназия „Найден Геров“

За да кандидатствате, изпратете документи на naiden_gerov@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content