РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Логопед – половин щат по проект: „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”

  • Непълен работен ден
  • Берковица
  • Телефон: 0885837315
  • Лице за контакт: Катя Василева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Логопед
  • Необходими документи: Молба за работа, CV, документ за самоличност, дипломи, сертификати, препоръки.
  • Срок за подаване на документи: 2022-09-15

Уебсайт Първо основно училище "Никола Йонков Вапцаров"

Най-доброто училище за най-добрите ученици.

Екипът на Първо основно училище  приобщава учениците със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби – с доказани постижения в науките, изкуствата и спорта, чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие, изпълнявайки проект „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ”. 

За да кандидатствате, изпратете документи на n.vaptsarov@1ou-berk.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content