РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Образователен медиатор по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

  • Пълен работен ден
  • Навсякъде
  • Телефон: 0879124044
  • Лице за контакт: Албена Иванова
  • Необходими документи: Документ за завършено средно или по-високо образование, автобиография и мотивационно писмо
  • Срок за подаване на документи: 2022-08-22
  • Чл.: 68
  • Ал.: 1, т.1

Уебсайт Първо основно училище "Св.св. Кирил и Методий"

Подпомагане взаимодействието с родителите на учениците от уязвими групи, чрез:
– Организиране и осъществяване на дейности, осигуряващи редовно посещение на
училище и пълноценно участие на учениците в образователния процес;
– Съдействие при обхващането и оставането на учениците, подлежащи на задължително
обучение в училище;
– Провеждане на индивидуални срещи с родители на ученици от уязвими групи за
мотивиране и за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда,
съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
– Организиране на родителски лектории и колективни дискусии за повишаване на
познанията относно правата и задълженията в образованието;
– Съдействие за взаимно опознаване на учениците от различните етнически групи и
вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за
спазване правата на детето

За да кандидатствате, изпратете документи на m_1oukm1960@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content