РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител- практическо обучение

  • Непълен работен ден
  • Брусарци
  • Телефон: 0878420584
  • Лице за контакт: Асен Арсенов
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше магистър, бакалавър.Специалност- Хранителни технологии.Квалификация-учител практическо обучение
  • Необходими документи: Заявление, CV, копие на диплома за висше образовние

Средно училище "Христо Ботев"

Учител практическо обучение-0.5 щат

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_brusarci@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content