Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Огняр

  • Пълен работен ден
  • с. Долни Цибър, общ. Вълчедръм, обл. Монтана
  • Телефон: 0894472729
  • Лице за контакт: Славчо Славчев
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: средно образование
  • Необходими документи: Диплома за средно образование - копие, Удостоверение за правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли - копие, Автобиография
  • Срок за подаване на документи: 2021-11-11
  • Чл.: 68
  • Ал.: 1

Уебсайт Средно училище "Христо Ботев"

Средно училище „Христо Ботев“, с. Долни Цибър

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_dcibar@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content