РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Пазач, невъоръжена охрана

  • Пълен работен ден
  • Бойчиновци
  • Телефон: 0884258585
  • Лице за контакт: Георги Георгиев
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: средно образование
  • Необходими документи: Писмено заявление за кандидатстване, автобиография, копие от диплома за завършено образование
  • Срок за подаване на документи: 2022-09-19

Уебсайт СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“ 

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content