РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

учител по история и география

  • Непълен работен ден
  • Бойчиновци
  • Телефон: 0884258585
  • Лице за контакт: Георги Георгиев
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: сгл. Наредба №15/ 2019 г.
  • Необходими документи: диплома, CV
  • Срок за подаване на документи: 2022-11-03
  • Чл.: 68
  • Ал.: ал.1, т.3

Уебсайт СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content