Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по математика 144 ч. годишно/ 7 клас

  • Временна/По Заместване
  • гр.Бойчиновци
  • E-mail: sou_boychinovtsi@abv.bg
  • Телефон: 0888309257
  • Лице за контакт: Георги Николов
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Съгл. Наредба №15/2019 г.
  • Срок за подаване на документи: 2021-10-15

СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“

За да кандидатствате, изпратете документи на sou_boychinovtsi@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content