РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Главен учител, начален етап на основното образование

  • Временна/По Заместване
  • Лом
  • Телефон: 0894472694
  • Лице за контакт: Десислава Александрова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование, ОКС "Магистър", специалност начална училищна педагогика, професионална квалификация начален учител
  • Необходими документи: Молба (по образец на училището), CV, мотивационно писмо, документи, удостоверяващи придобития трудов стаж и завършено образование
  • Срок за подаване на документи: 2023-02-02

Уебсайт СУ "Димитър Маринов" СУ "Димитър Маринов"

СУ "Димитър Маринов"

Средно училище „Димитър Маринов“ се намира в централната градска част на град Лом, работи на едносменен режим

За да кандидатствате, изпратете документи на info@sudm-lom.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content