Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по математика

  • Непълен работен ден
  • с. Якимово
  • Телефон: 0879156499
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: висше- бакалавър, магистър, педагогика на обучението по математика
  • Необходими документи: Заявление до директора, копие от трудови книжки, копие на диплома за завършено образование, CV
  • Чл.: 67
  • Ал.: 1

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е средищно.

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content