РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Хигиенист

  • Временна/По Заместване
  • с. Якимово
  • Телефон: 0879156499
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: средно образование
  • Необходими документи: Заявление до директора, копие от трудови книжки, копие на диплома за завършено образование

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е сридищно.

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content