РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по английски език в начален етап- 0,5 норматив

  • Непълен работен ден
  • Якимово
  • Телефон: 0889453238
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование- бакалавър, магистър по специалността учител в начален етап по АЕ
  • Необходими документи: Заявление до директора, копие от трудова книжка, CV, копие от диплома за завършено висше образование.
  • Срок за подаване на документи: 2023-01-31
  • Чл.: Чл.67

СУ "Д-р Петър Берон"

училището е средищно.

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content