РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител ЦДО в начален етап

  • Временна/По Заместване
  • Якимово
  • Телефон: 0879156499
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование- бакалавър, магистър по специалността учител в начален етап
  • Необходими документи: Заявление до директора, копие от трудова книжка, CV, копие от диплома за завършено висше образование.
  • Срок за подаване на документи: 2022-12-02

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е средищно!

За да кандидатствате, изпратете документи на ou_jakimovo@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content