РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Регионален педагогически координатор

  • Временна/По Заместване
  • Навсякъде
  • Необходими документи: • Мотивационно писмо (документи без мотивационно писмо няма да бъдат разглеждани) • Автобиография • Копие на доклад или друга разработка на тема “Образователна интеграция”, с която кандидатът е участвал в конференция, форум, или е публикувал в специализирано списание, сборник и др. • Копие от диплома за завършени висше образование – представят се при интервюто • Други документи, удостоверяващи минал опит – представят се при интервюто
  • Срок за подаване на документи: 2023-09-03

Център Амалипе

От новата учебна 2023/2024 година, търсим да назначим на трудов договор, пълен работен ден Регионален педагогически координатор за Северозападна България в рамките на програмата “Всеки ученик ще бъде отличник”.

Център Амалипе е една от водещите неправителствени организации, работещи в сферата на интеграция на ромската общност. В сферата на образователната интеграция Център Амалипе работи с мрежа от над 300 училища за въвеждане на интеркултурно образование и създаване на благоприятна мултикултурна среда.

За да кандидатствате, изпратете документи на jobs@amalipe.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content