РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Медицинска сестра, яслена група

  • Пълен работен ден
  • с. Лехчево
  • Телефон: 0988340413
  • Лице за контакт: Ивалина Аврамова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше, Специалност "Медицинска сестра"; "Акушерка"
  • Необходими документи: 1. Заявление; 2. Автобиография - CV; 3. Мотивационно писмо; 4. Документ за самоличност (копие); 6. Документ за придобито висше образование, специалност и други по преценка на кандидата - (копие/я);
  • Срок за подаване на документи: 2024-05-31
  • Чл.: 67
  • Ал.: 1

Детска градина "Звездица"

Детска градина „Звездица“ се намира в с. Лехчево, общ. Бойчиновци, обл. Монтана,  ул. „Тодор Петков Семерджиев“ №1.

За да кандидатствате, изпратете документи на info-1201371@edu.mon.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content