РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по музика

  • Непълен работен ден
  • Лом
  • Телефон: 0878651653
  • Лице за контакт: Светла Борисова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование по специалнстта, педагогическа правоспособност, компютърна грамотност
  • Необходими документи: CV, Мотивационно писмо,Свидетелство за съдимост,Медицинско свидетелство, Документ за завършено Висше образование
  • Срок за подаване на документи: 2023-02-01
  • Чл.: 67
  • Ал.: 1

Уебсайт I ОУ "Никола Първанов"

Учител по музика 5-7 клас с 1/2 норматив с допълнителни лекторски часове.

За да кандидатствате, изпратете документи на school1@ounikolaparvanov-lom.com

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content