РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Главен счетоводител

  • Пълен работен ден
  • Монтана
  • Работното място вече е заето.
  • Телефон: 096 300 414
  • Лице за контакт: Татяна Сандова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше счетоводно - икономическо образование и минимум 5 години стаж в областта на счетоводството (бюджетната сфера)
  • Необходими документи: Диплома за завършено образование, CV, мотивационно писмо
  • Срок за подаване на документи: 2024-06-17

Пето ОУ "Христо Ботев"

Пето Основно училище „Христо Ботев“

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content