РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по математика

  • Пълен работен ден
  • Навсякъде
  • Телефон: 096 305 235, 096 306 808, 096 307 108
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: бакалавър/магистър, учител по математика
  • Необходими документи: Заявление, CV, копие на документи за завършено образование и квалификации, копие на трудова книжка.
  • Срок за подаване на документи: 2024-07-31
  • Чл.: 67
  • Ал.: 1 и във връзка с чл.70 от КТ

Уебсайт ПГПЧЕ "Петър Богдан" Монтана

Профилирана гимназия

За да кандидатствате, изпратете документи на info-1201002@edu.mon.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content