РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Заместник-директор, административно-стопанска дейност

  • Пълен работен ден
  • гр. Вълчедръм
  • Работното място вече е заето.
  • Телефон: 0879003861
  • Лице за контакт: Раина Иванова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: висше, магистър, специалност икономика
  • Срок за подаване на документи: 2023-11-23
  • Чл.: 67,
  • Ал.: 1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда

Уебсайт Професионална гимназия "Димитър Маринов", гр. Вълчедръм

ПГ „Димитър Маринов“ е професионална гимназия, подготвяща кадри в различни професионални направления.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content