РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

психолог, училищен

  • Непълен работен ден
  • ГР.МОНТАНА
  • Работното място вече е заето.
  • Телефон: 096/306 219
  • Лице за контакт: Диана Божинова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: висше образование- магистър или бакалавър по Психология
  • Необходими документи: заявление, диплом за завършено висше образование-копие и оригинал за сверяване, трудова книжка-копие и оригинал за сверяване, документ за компютърна грамотност, автобиография, други документи и сертификати;
  • Срок за подаване на документи: 2023-09-15
  • Чл.: 67
  • Ал.: Ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 70 от КТ

Уебсайт РЦПППО

Специализирано обслужващо звено на МОН

Специализирано обслужващо звено на МОН

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content