РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по технологии и предприемачество в прогимназиален етап и Предприемачество в гимназиален етап

  • Пълен работен ден
  • с. Якимово
  • Работното място вече е заето.
  • Телефон: 0879156499
  • Лице за контакт: Клавдия Илиева
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: висше- бакалавър, магистър, педагогика на обучението по технологии и предприемачество , учител по икономически дисциплини.
  • Необходими документи: Заявление до директора, копие от трудови книжки, копие на диплома за завършено образование
  • Срок за подаване на документи: 2023-09-13
  • Чл.: 67
  • Ал.: 1

СУ "Д-р Петър Берон"

Училището е средищно.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content