РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Пазач, невъоръжена охрана

  • Пълен работен ден
  • Бойчиновци
  • Работното място вече е заето.
  • Телефон: 0884258585
  • Лице за контакт: Георги Георгиев
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: средно образование
  • Необходими документи: копие от диплома за завършено образование, заявление, cv
  • Срок за подаване на документи: 2023-11-17
  • Чл.: чл. 68 от КТ
  • Ал.: ал. 1, т. 1

Уебсайт СУ "Васил Левски"

СУ „Васил Левски“

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content