Регионално управление на образованието - Монтана
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Ресурсен учител

  • Пълен работен ден
  • Монтана
  • Телефон: 096307020
  • Лице за контакт: Юлия Николова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: специална педагогика
  • Необходими документи: CV, Заявление за работа, копие от диплома, свидетелство за съдимост, медицинско
  • Срок за подаване на документи: 2022-01-15
  • Чл.: 67
  • Ал.: 1

VІ СУ Отец Паисий

Шесто СУ Отец Паисий

За да кандидатствате, изпратете документи на shesto_montana@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content