РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

Учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство

  • Пълен работен ден
  • Навсякъде
  • Телефон: 096 / 370 020
  • Лице за контакт: Цветана Иванова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Магистър или бакалавър учител по технологии и предприемачество и изобразително изкуство в прогимназиален етап.
  • Необходими документи: Заявление за работа, копие от диплома , СV, мотивационно писмо, копие или препис на трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, удостоверение за психическа годност от психиатър.
  • Срок за подаване на документи: 2024-08-20
  • Чл.: 67,ал.1,т.1 във връзка с чл. 70 в полза на работодателя
  • Ал.: във връзка с чл.70 /шест месеца/ в полза на работодателя

VІ СУ Отец Паисий

VI СУ „Отец Паисий4, гр. Монтана

За да кандидатствате, изпратете документи на shesto_montana@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content