РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - МОНТАНА

ЗДУД

  • Пълен работен ден
  • Монтана
  • Телефон: 096 / 370 020
  • Лице за контакт: Цветана Иванова
  • Необходимо образование, специалност, професионална квалификация: Висше образование, магистър, учител прогимназиален, гимназиален етап 5 - 12 клас, 5 години учителски стаж, компютърни умения. Задължения: Отговаря за учебния процес в училище, осъществява контрол, качества: мотивираност, желание за развитие, умение за работа в екип.
  • Необходими документи: Заявление за работа, копие от диплома за завършено образование , СV, мотивационно писмо, копие или препис на трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско удостоверение, удостоверение за психическа годност от психиатър
  • Срок за подаване на документи: 2024-08-20
  • Чл.: 67,ал.1,т.1 във връзка с чл. 70 в полза на работодателя

VІ СУ Отец Паисий

VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана

За да кандидатствате, изпратете документи на shesto_montana@abv.bg

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Skip to content